Såfremt du ønsker at blive en del af Autoglasgruppen/DanGlas Autoglasservice, forventer vi at:

  1. Du driver en respekteret forretning, der overholder love og forskrifter.
  2. Du har det nødvendige udstyr, værktøj og ekspertise for at kunne udskifte glas i god kvalitet.
  3. Du overholder de aftaler, vi laver med kunder og forsikringsselskaber.
  4. Du holder de priser, som vi har fastsat for standard udskiftninger.
  5. Du har en leverandøraftale med os.

 

For yderligere information kontakt:

 

Viggo Hansen                                                               Michael Salling

Direktør Danglas                                                            Autoglas-specialist Danglas

Telefon: 29681384                                                        Telefon: 29681380

Mail: vh@danglas.dk                                                     Mail: ms@danglas.dk

Fax: 86614713                                                               Fax: 86614713